Podmínky využívání inzertních služeb portálu Plzeňák - www.plzenak.cz (dále jen podmínky) .

I. Provozovatel

Provozovatelem portálu Plzeňák - www.plzenak.cz (dále jen portálu) je fyzická osoba Roman Miškovčík, IČO 45 3901 93 ( dále jen jako provozovatel)


II. Uživatel
Inzertních služeb na výše uvedeném portálu může využívat kterákoliv fyzická i právnická osoba ( dále jen uživatel), za splnění níže uvedených podmínek.


III. Vkládání inzerátů:
 1. Vkládat inzeráty zdarma mohou :
  pouze soukromé osoby a to dovšech do všech rubrik. Podmínkou je , že nejde o opakující se činnosti, nebo předmět podnikatelské činnosti , či mající charakter podnikání, skrytou reklamu - např. odkazy vedoucí na www stránky apod. Toto se týká také realitních kanceláří, nabídek pojišťovacího a obdobného charakteru, půjček, kopírování nosičů, nabídek zprostředkování, hubnutí ap.
 2. podnikatelské subjekty
  + ostatní subjekty vyřazené podle předchozího bodu, mohou inzerovat pouze po dohodě s provozovatelem porálu. Žádosti o zveřejnění a texty inzerce nebo reklamy lze dohodnout telefonicky, nebo zasílat na adresu redakce - uvedenou v zápatí stránek.
 3. Reklama
  Umístění reklamních objektů je možné po dohodě s provozovatelem portálu. Kontakt do redakce viz. zápatí stránek.
 4. Uživatel smí vložit inzerát pouze pokud souhlasí s těmito
  Podmínkami využívání služeb portálu Plzeňák - www.plzenak.cz. Je si vědom toho , že vložením inzerátu nese plnou odpovědnost za obsah inzerátu a pravdivost uvedených údajů . Dále si je vědom toho , že odpovídá za veškeré škody, které by event. vznikly provozovateli, uživateli, nebo třetí osobě v přímé nebo i nepřímé souvislosti s vložením, nebo zveřejněním údajů , uvedených v textu inzerátu. Uživatel nesmí vložit inzerát, který by mohl jakýmkoliv způsobem poškodit samotného uživatele, provozovatele, nebo třetí osobu.

IV. Provozovatel si vyhrazuje

právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát nezveřejnit, nebo jej smazat:

a to bez nároku na jakoukoliv náhradu případné škody vzniklé uživateli, nebo třetí osobě .


Vyřazeny budou zejména inzeráty:

V. Provozovatel nezodpovídá
VI. Osobní údaje

Zaškrtnutím políčka Souhlasu s podmínkami zveřejnění uživatel souhlasí s těmito podmínkami a zpracováním osobních údajů, získaných v souvislosti s vložením položky, dává provozovateli souhlas se zveřejněním, evidenci, užití , zpracování a shromažďování údajů , a to i osobních, uvedených v textu inzerátu, nebo pořízených v souvislosti s vložením a zveřejněním inzerátu.
Tyto údaje jsou využity pouze k účelu zveřejnění inzerátu a provozu funkcí aplikace a nejsou předávané třetím osobám. Smazáním položky inzerce vkladatelem, dojde i k odstraní jeho osobních údajů ze systému.

VII. Doba zveřejnění

Inzerát bude zveřejněn na portálu nejméně po dobu 12 měsíců od jeho vložení. Uživatel (vkladatel inzerátu) má možnost inzerci kdykoliv smazat klikem na odkaz Smazat u předmětného inzerátu. Doba zveřejnění není nároková a v případě potřeby může být upravena provozovatelem portálu.

VIII. Platnost a účinnost

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění a provozovatel si tímto vyhrazuje právo tyto podmínky změnit, nebo upravit.