Hudba - Kytara - hra trsátkem
Kytara - témata:

1.Úvod, popis nástroje 4.Kapodastr 7.Akordy
2.Ladění kytary 5.Struny 8.Mapa hmatníku
3.Trsátko 6.Tabulatura Technika - trsátko
10.Technika - prsty


Technika - trsátko

Základní techniky hry trsátkem na kytaru a některá cvičení zejména pro začátečníky, držení ruky.

Zvládnout techniku hry trsátkem, znamená přinést svému nástroji oběti v podobě času. Neznamená to pouze nastudovat správné držení ruky a teorii, ale je třeba čas na to, aby si ruka na nový pohyb zvykla. Pokud zajdete poprvé do posilovny, jistě si nenaložíte "plnou".

S kytarou je situace stejná - hra je pro vybrané jemné svaly zátěž a nový druh pohybu.
Proto se vám bude úroveň koordinace a přesnosti postupně zvyšovat v přímé úměře k odcvičenému času a kvalitě cvičení.


V této kapitole se dozvíte :

- čistota tónu - co ovlivňuje kvalitu tónu a na co je třeba se soustředit při cvičení
- základní techniku hry trsátkem (sólová hra)
- základní cvičení pro pravou ruku
- prstoklad a správná poloha levé ruky
- cvičení stupnic a melodických řad
- co je paternování a jak vám může pomoci


Čistota tónů

Čistota a kvalita tónu je prvořadá a nejdůležitější záležitost, kterou byste se měli zabývat od samého začátku. Celá hra se skládá z jednotlivých tónů a pokud tyto základní jednotlivé tóny nezahrajete čistě a přesně, nebude vaše hra k užitku. A ubezpečuji vás - nejde to nijak zamaskovat.

Technika úderu trsátkem

Začnu příkladem: pokud budete chtít rozříznout pilou špalek, nejjednodušší bude žezat přesně kolmo, aby byl řez co nejkratší. Podobné je to s úderem trsátka na strunu.1/ trsátko musí strunu v pohybu přetlačit, ne před ní uhnout (důležitá je správná kombinace síly strun a síly trsátka - viz. kapitoly Struny , Trsátko)

2/ trsátko nesmí být tak měkké (pro sólovou hru) - nemělo se se při úderu příliž ohýbat pod strunami. Tím by spotřebovalo většinu energie pro sebe a strunu by tak správně nerozeznělo.

3/ Pohyb trsátka musí být v bodě styku se strunou kolmý na strunu. Pokud by byl šikmo, v tónu by bylo slyšet jak se šoupe po struně a ovlivní to navíc techniku pohybu ruky. V pozdější době budete trsátko různě naklánět podle potřeby zabarvení tónů - v začátcích je to ale chyba.

4/ Pohyb trsátka dolů i nahoru musí být pravidelný, kyvadlový a stejný v obou směrech.

5/ Doporučuji vám pořídit si metronom (nejlépe dřevěný) a cvičit podle něj. Bude vás to i více bavit. Zpočátku si rychlost kyvadla nastavte na 40 ( či nejpomalejší tempo), nechte si ho tikat na každý úder a toto vždy držte do té doby, než se vám podaří zahrát dané cvičení s přehledem, čistě a správně. Vytvořte si v cvičení systém a cíl, pak pro vás bude cvičení snažší.

6/ Cvičení provádějte v pomalé rychlosti !!! - aby se vám pohyby dobře zažily. V pomalém tempu máte čas sledovat techniku úderu i výsledný zvuk. Rychlost v počátcích není důležitá, spíše vám uškodí. Pokud budete cvičit poctivě a pomalu , rychlost se dostaví sama později. Primárním vašim cílem je správná technika, nikoliv rychlost. Pokud ale budete předčasně zrychlovat, vaše hra nebude čistá, rytmická a často se to už v budoucnu nesrovná.

7/ Každé cvičení doporučuji zahrát v základní pomalé rychlosti minimálně 1000x. Rozhodně to ale necvičte na jeden zátah. Pokud cítíte únavu ruky dejte přestávku, nebo nechte cvičení na další den - věřte, že takto bude vaše cvičení efektivní. Vyzkoušejte počáteční dávky cvičení 15-20 minut, 2x za den, cvičte poctivě, čistě, pomalu a výsledky se dostaví v krátké době.


Standardní držení trsátka

Standardně se trsátko drží pouze mezi palcem a ukazovákem. Trsátko si položte na ukazováček v místě posledního kloubu a přiklopte palcem. Při správném držení má trsátko orčitou volnost pohybu pouze v jednom směru. Viz. obr. níže.


Držení trsátka:

Držení trsátka
Držení trsátka       Držení trsátkaNásledující obrázky demonstrují chyby v držení:

Držení trsátka       Držení trsátka

Myslím že je důležité zpočátku pochopit systém jak má trsátko fungovat, jakým způsobem se má správně pohybovat a vyzkoušet standardní držení. Postupem času si ale ruka většinou sama upraví polohu tak, jak je jí to přirozené.
Pokud tomu ale necháte zcela volný průběh, existuje zde nebezpečí, že se dostanete na své stylové maximum a dál už se nebudete zlepšovat, protože vaše postavení ruky a trsátka nebude ideální.

Existují jisté standardy držrní trsátek, ale opět najdete spoustu příkladů hráčů, kteří trsátko drží po svém. Mezi světovými hráči ale najdete i několik, kteří mají podobné držení, které výše označuji za chybu. To jen dokazuje, že neexistuje jediný správný způsob výuky, nicméně vám doporučuji, se alespoň zpočátku držet standardů, který vychází z přirozeného rozložení pohybu a těžiště ruky.Cvičení pro pravou ruku

Trsátko - cvičení na jedné struně   :
tato šipka znázorňuje úder trstátka na strunu ve směru od basových strun dolů. Směr zakteslení v tabulatuře odpovídá i směru trsání, pokud právě kytaru držíte a hledíte na hmatník ( jako když pomyslně tento papír-obrazovku položíte na hmatník).
Pozn.: první úder trsátka v následujících cvičeních je vždy veden směrem dolů( od bas. strun, směrem k podlaze).
Trsátko - cvičení na jedné struně

Cvičení č. 1.
Následující cvičení ( všech 8 úderů) se provádí nejdříve na nejtenčí struně, tak jak je zde zapsáno, vždy alespoň po 10 sériích. Mezi každou sérií si dejte poloviční pauzu ( pokud cvičíte s metronomem na každý úder, pauza bude tím pádem dlouhá 4 tiky) - tímto si zároveň cvičíte rytmus a cítění pro délku tónů.

Trsátko - cvičení na jedné struně


Až toto cvičení na jedné struně zvládnete, postupně vysřídejte stejným způsobem všechny struny. Odpor strun se bude se sílou strun stupňovat a dejte si záležet na čistotě a pravidelnosti zahraných tónů.Následující cvičení provádějte stejným způsobem, jak je popsáno výše.Vždy začnete na spodních strunách a po jedné struně postupně přecházejte na struny basové.
Nepřeskakujte a na každé další cvičení přejděte až po zvládnutí předchozího.


Cvičení č.2
Po zvládnutí tohoto cvičení na struně "e" a "h" , přejděte na další dvojici strun "h" + "g", atd.

Trsátko - cvičení na 2 strunách


Cvičení č.3
Toto cvičení pro vás bude možná zpočátku obtížné. Můžete si jej zpočátku rozdělit na polovinu (po 4 notách) a každou z polovin cvičit zvlášť.

Trsátko - cvičení na 2 strunách


Cvičení č.4

Trsátko - cvičení na 2 strunách
Cvičení č.5
Trsátko - cvičení na 2 strunách


Cvičení č.6 ( rytmické)
Zde je pomocí "X" vyznačena pomlka (mezera). Pohyb ruky je zcela stejný jako v případě, že by úder byl hraný, pouze na strunu "nebrnknete".
Trsátko - cvičení rytmu

Cvičení č.7 ( rytmické)
Začínáme opět úderem směrem dolů
Trsátko - stupnice C dur


Další cvičení si již vytvořte podle svého a může te je i různě kombinovat. Zásada je: pokud narazíte ve hře na nějaký problém vytvořte si na daný problém variantu vlastního cvičení a cvičte to poctivě, pomalu , až vám to půjde.Prstoklad a poloha levé ruky

Základní melodické řady a stupnice lze zahrát v rozsahu 4 polí na hmatníku, takže každé jednotlivé pole vždy bude celé obsluhovat jeden určený prst.

Pro 1 polohu tedy platí:

1 pole - ukazováček
2 pole - prostředníček
3 pole - prsteníček
4 pole - malíček
Kytara - prstoklad levé ruky v 1. polozeNíže pro je pro ilustruci zaznamenán základní prstoklad levé ruky při hře v 5. poloze :Kytara - prstoklad levé ruky v 5. polozePoloha levé ruky
Správné držení levé ruky - konce prstů směřují kolmo na hmatník, palec tvoří oporu ve středu (nebo jen lehce nad středem) zadní části krku.

Kytara - držení levé ruky     Kytara - držení palce rukyPříklad chybných držení.
Ve všech třech následujících příkladech jsou možnosti levé ruky limitovány a malíček je blokován. Hráči, kteří takto drží kytaru, mají blokovaný malíček a nemohou ho používat pro sólovou hru i pro některé druhy akordů.

Někteří hráči si však tímto držením ulehčují při hře běžného doprovodu (zejména pokud mají kytaru zavěšenou na popruhu). V případě potřeby však umí tito hráči přejít do správného držení - pak to zásadní chybou není, ale pro začátek vám rozhodně tuto variantu nedoporučuji.

Příklad chybného držení:

Kytara - chybné držení levé ruky     Kytara - chybné držení levé ruky     Kytara - chybné držení levé ruky

Cvičení stupnic a melodických řad

Dále se vás v několika vybraných příkladech, pokusím nasměrovat k možným a užitečným variantám cvičení. Jistě pro vás nebude problém v případě potřeby na toto navázat a vytvořit si vaše vlastní varianty.

Čísla v tabulatuře znázorňují pražce (pole) ve kterém se daná struna stiskne. Pozor na rozdíl v tabulatuře ve značení akordů (tam tabulatura obsahuje pražce a čísla značí prsty).


Nula značí úder na prázdnou strunu .
Šipka udává smět pohybu trsátka (vysvětleno již výše).


Stupnice C dur, v rozsahu jedné oktávy

Trsátko - stupnice G dur
Stupnice G dur, v rozsahu jedné oktávy

Trsátko - stupnice G dur
Stupnice ve 2 oktávách, hraná v obou směrech. Na konci jsou přidané tóny, aby počet not (tónů) seděl do taktů.

Trsátko - stupnice G dur, 2 oktávy
Takto lze napojovat a cvičit stupnice i běhy ( u jednooktávových přidejte vždy na konci 1 tón, aby vám cvičení vyšlo do taktu). Spojujte si více oktáv, nebo melodické běhy do úseků o 8 notách (vždy sudý počet not - 4,8,16,32). Pak je možné stupnici nebo běh cvičit v nekonečné smyčce dokola.Názvy jednotlivých tónů v 1 - 4 poli.
Mapu celého hmatníku naleznete v kapitole Mapa hmatníku


Trsátko - tóny na hmatníku


Zde jsem vám vypsal jména not (tónů) na hmatníku v prvních 4 polích. Z těchto tónů můžete příp. najít a zahrát všechny stupnice v rozsahu jedné oktávy. Samozřejmě názvy zvýšených tónů, např. f#, c#, atd., jsou u kytary enharmonicky zaměnitelné za snížené Gb, Db, atd. Více se o stupnicích a jejich tvorbě dozvíte v kapitole Hudební teorie a naukaPaternování

Paternování je nejen užitečný způsob cvičení, ale části paternů můžete využívat i ve svých sólech při improvizaci. Princip spočívá v tom, že např. jednotlivým stupňům (tónům) ve stupnici přidělíte číslo např.

stupnice Cdur:   c=1   , d=2   , e=3   , f=4   , g=5   , a=6   , h=7   , c=8   ,

a dále tvoříte vlastní pravitelné matematické řady, nejlépe po 16 a 32 stejně dlouhých tónech, které pak hrajete . Pokud je budete hrát v těchto úsecích, můžete je bez problémů použít v sólech, protože už budete mít v hlavě jejich přesnou délku.

Příklad paternu č.1 : 123, 234, 345, ...atd. + zpět.
Příklad paternu č.2 : 1231, 2342, 3453,...
Příklad paternu č.3 : 13, 24, 35, 46,...


Paterny si vždy zapište do tabulatury a rozdělte je na takty kvůli vaší snažší orientaci v zápisu.Vložit nový inzerát Inzerce zdarma:
Stul z masivního dřeva
Prodám nádherný stul na zakázku která bohužel nebyla vyzvednuta je to opravdu or ...
Přijmeme Kurýra - Kurýrku
Hledáme do našeho týmu řidiče pro rozvoz balíků. POŽADUJEME : spolehlivost a ři ...
Pernamentka do bazénu
Prodám pernamentku do bazénu platnou do konce listopadu 2024. Platí v Plzni na b ...
Nová dětská autosedačka s ISOFIXEM
Nová dětská autosedačka s ISOFIXEM pro děti s výškou od 76 do 150 cm (9-36kg) od ...
foto k inzerci Sony playstation 5 2tb
Sony playstation 5 2tb ✔ Brand new ✔ 1 Year international warranty ✔ Good Qu ...
foto k inzerci Apple iPhone 15 Pro Max 512GB
Apple iPhone 15 Pro Max 512GB ✔ Unlocked Brand New ✔ 4g /5g LTE Mobile Data ...
Daruji samicku zakrsleho kralika
Daruji samicku zakrsleho beranka hnede barvy. Stara 5 let,hodna,kontaktni. Prida ...
garáž
Koupím garáž v Plzni či blízkém okolí. Bez RK ...
Copyright © 2008 - 2024   Plzenak.cz
Všechna práva vyhrazena , kopírování a další užití zveřejněných materiálů je možné pouze se souhlasem redakce :   Kontakt  
Hledat na internetu

Hlavní strana | Inzerce | Počítače | Hudba | Kontakt